Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16567835 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 675 31 57, 42 675 10 60
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź. Budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości Łódź ul. Nawrot, dz. nr 57/7 zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Specyfikacja techniczna
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00
15. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje:
,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł",
Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź. Budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości Łódź ul. Nawrot, dz. nr 57/7.
- nr ogłoszenia 1526/RI/DK/2018".
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
16. Termin składania ofert upływa w dniu 02.01.2019 r. o godz. 0900.
Otwarcie ofert:Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 1000, bez udziału Wykonawców
Termin składania:2019-01-02
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 3 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Uwagi:Kryterium oceny ofert -
5. Zamawiający ofert częściowych.
Termin związania ofertą - 45 dni od daty otwarcia ofert
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Dariusz Klimacki, tel. 42 675 31 57; fax. 42 675 10 60
email: Dariusz.Klimacki@pgedystrybucja.pl
Numer dokumentu:1526/RI/DK/2018
Źródło: Internet i własne