Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14994138 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa elementów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia BHP
Organizator:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Rozwadów
Adres: ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 15 842 17 55
Opis:4. Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego elementów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia BHP w 2018 roku" .Wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 6495 punktów.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin składania ofert - data: 09.03.2018r. godz. 11.00
8. Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego, sekretariat - pokój 11 (sekretariat)
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia ofert - otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1 (sala narad)
Termin składania:2018-03-09
Wymagania:5. Kryteria oceny ofert - cena - 100 %
6. Każda oferta musi być sporządzona na załączonym druku (wzorze oferty) i musi być zgodna z instrukcją sporządzenia oferty
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów - Krzysztof Dul
Telefon - (015) 842-17-55, Fax - 15 842-17-55 w.13, Fax - 15 8421529 e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
Numer dokumentu:SA.241.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: