Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24015753 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa rękawic nitrylowych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
Adres: ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie
Województwo / powiat: opolskie, pow. strzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77/461-34-80 wew. 403
E-mail:
Opis:zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fdią w Szymiszowie i filią w Leśnicy Ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy Ul. Strażacka 8 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów Ul. Strzelecka 2, w godz. 800-1500
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go przelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,
4) Wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń, 5)Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem 17.10.2022r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. Ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy Ul. Strażacka 8."
Termin składania:2022-10-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 26.10.2022r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: - cena 100%
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załącznik nr 2.
Kontakt:Wszelkich informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych -tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
-w sprawie przedmiotu zamówienia -Ewelina Pastuch - magazynier tel. 77/ 462-38-45 wew. 21 budynek DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów
Numer dokumentu:DPS.2496.ZP.269.2022
Źródło: Internet i własne