Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup kalendarzy firmowych
Organizator:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres: Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+ 48) 609 034 153
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=37205030
Opis:Zakup kalendarzy firmowych na rok 2023
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W załączeniu F03
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=37205030

TERMIN SKŁADANIA ofert
29-11-2022 14:30:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 29-11-2022 15:00:00
Termin składania:2022-11-29
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena netto
Kontakt:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8
02-147 Warszawa
tel. (+ 48) 609 034 153
e-mail: ruslana.krzeminska@pansa.pl
Numer dokumentu:353/PAŻP/2022
Źródło: Internet i własne